Gmina Lipno uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Lipno”

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8.Edukacja, Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 r. do 26.12.2020 r. Beneficjentem jest Gmina Lipno, realizatorem Przedszkole w Lipnie.

Cel projektu: utworzenie 32 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w Gminie Lipno; organizacja zajęć dodatkowych dla 277 dzieci z Gminy Lipno; podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w wyniku przeprowadzenia warsztatów dla 32 rodziców/opiekunów; podniesienie kwalifikacji w zakresie wykonywanej pracy 1 nauczyciela wychowania przedszkolnego z Przedszkola w Lipnie w wyniku studiów podyplomowych.

Projekt zakłada realizacją następujących zadań: wyposażenie oddziału przedszkola; utworzenie 32 nowych miejsc wychowania przedszkolnego wraz z działalnością bieżącą; zajęcia dodatkowe dla dzieci i rodziców; zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych w Gminie Lipno; wzrost kwalifikacji kadry pedagogicznej.

Planowane efekty: wzrost o 32 liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w Gminie Lipno; podniesienie wiedzy i umiejętności 277 dzieci poprzez udział w zajęciach dodatkowych; podniesienie wiedzy i kwalifikacji 1 nauczycielki poprzez ukończenie studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki.

Wartość projektu: 276.086,13 zł

  


Znalezione obrazy dla zapytania fundusze europejskieZnalezione obrazy dla zapytania samorząd województwa wielkopolskiego

Lepsza Szkoła 

 

Kalendarz szkolny

Październik 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Galeria

Brak grafik